Gemeente Kasterlee

Oudercomité

De Pagadder bestaat niet alleen uit leerkrachten en directie! Nee hoor, er is ook een actief en gezellig oudercomité dat zich inspant om de kinderen een aangename tijd te bezorgen tijdens hun leerjaren.

Bestuur

Voorzitter: Jasper Tegenbos
Penningmeester: Elly Cools
Ondervoorzitter: Ann Brosius
Secretaris: Anneke Wuyts
Bestuurslid: Ann Vervoort

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen zijn:

School en ouders informeren
Belangen van ouders en kinderen behartigen
De verwachtingen van ouders naar de school toe verwoorden
Organiseren van allerhande activiteiten waarvan de opbrengsten dienen ter ondersteuning van de activiteiten die de school inricht.
Aanpak van probleempunten zoals pesten op school, veilig verkeer, ...
Bevorderen van een nauwere samenwerking tussen de ouders, de kinderen, de directie, de leerkrachten en de inrichtende macht.
Koppeling tussen ouders en de schoolraad

Helpende handen

Ook meehelpen?

Om dit alles te kunnen waarmaken, zijn wel voldoende helpende handen nodig. Daarom is alle goede wil welkom, en zoeken wij enthousiaste medewerkers (m/v)

Wij vragen:

geen hoger diploma
geen drietaligheid
geen kennis van informatica
geen eigen wagen
maar WEL:

enkele uren van uw vrije tijd
uw nieuwe en frisse ideeën
een goed humeur
uw inzet en hulp bij acitviteiten
Wij bieden:

geen vast loon of betaald verlof
geen eindejaarspremie of dertiende maand
geen firmawagen of extra-legale voordelen
maar WEL:

sociaal contact
grote voldoening bij het slagen van wat wij ondernemen
serieuze, grappige en leuke voorvallen en momenten
nauwe betrokkenheid met de school, directie en leerkrachten
inspraak in activiteiten en beslissingen
Engageer je je als lid, dan bepaal je zelf hoever je engagement gaat. Sommige mensen geven zich op als "losse medewerker", anderen zetten zich in als vast lid en dragen hun steentje bij tijdens de maandelijkse vergaderingen.

Verbondenheid met andere organisaties

Als oudercomité zijn we vertegenwoordigd in allerlei raden.

We sommen hier op:

schoolraad
cultuurraad
lokaal overleg kinderopvang
Verder zijn we ook lid van "koogo", de koepel van ouderverenigingen vh officieel gesubsidieerd onderwijs. KOOGO publiceert regelmatig een nieuwsbrief.

Wat doen wij?

Het oudercomité ondersteunt en sponsort diverse pedagogische didactische activiteiten zoals de sneeuwklassen, het schoolzwemmen, aankoop bubble unit, musicals, ...
Kleinere initiatieven, gesmaakt door leerlingen, zijn de attenties met Sinterklaas, Pasen, carnaval, ...
Het oudercomité komt ook naar buiten met activiteiten zoals het gezond ontbijt, kerstborrel, eindejaarsreceptie. Verder is er de topper van elk jaar, het schoolfeest, dat door het oudercomité met medewerking van het schoolteam georganiseerd wordt.
Financies haalt het oudercomité uit diverse activiteiten waaronder de inmiddels bekende wafelslag.

Kalender 2022-2023

 
  • IMG_1029.JPG

Downloads

Deel deze pagina